Copy 2 of Hakkımızda | TMS Endüstriyel

Satış Sonrası Hizmetlerimiz

Ürün Montajı

Bakım ve Onarım

Arıza Tespiti

Ürünler            Uygulamalar           Kurumsal            İletişim          

© 2019 TMS Endüstriyel Soğutma San. Tic. A.Ş. 

All rights reserved.

Yenişehir Sanayi Mah. Akçiçek Sok. No:18, 34906, Pendik/İstanbul

Kişisel Verilerin Koruma Kanunu Hakkında

 • Grey Instagram Icon
 • Grey LinkedIn Icon
 • Grey Facebook Icon

+90 444 5 867

Kalite Politikamız

KALİTE- ÇEVRE- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

TMS Endüstriyel Soğutma Cihazları üreten bir kuruluş olarak temel ilkelerimiz;

 • Büyüme ivmesini her geçen gün daha da arttırarak gerek yurtiçi gerekse yurtdışı pazarlarda tanınan, öncü ve en çok tercih edilen marka bir kuruluş olmak.

 • Müşterilerimize beklentilerinin de üzerinde kaliteli ürün ve hizmet sunarak müşteri memnuniyetini sürekli arttırmak.

 • Müşterilerimiz ile açık ve yakın iletişim içinde olmak.

 • Satış ve Satış Sonrası Hizmetlerimiz ile müşterilerimize doğru ürün, güvenilir ve ekonomik çözümler sunmak.

 • Teknolojideki gelişmeleri ve yenilikleri sürekli takip ederek sektöründe yeniliğe liderlik etmek.

 • Kalite, Çevre İş Sağlığı ve Güvenliği standartları çerçevesinde tüm paydaşlarının (çalışan, müşteri, tedarikçi, bayi) ve ürünlerinin sürekli gelişimini sağlamak.

 • Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistem açısından uygulanabilir şartların yerine getirilmesini sağlamak.

 • İnisiyatif kullanma, sonuca odaklanma ve sürekli iyileştirme felsefelerini ön planda tutmak.

 • Risk Bazlı Düşünme kapsamında TMS prosesleri ile ilgili risk ve fırsatları belirlemek, risk değerlendirme metodu ile riskleri değerlendirmek ve puanlama metodu ile fırsatların değerlendirilmesini sağlamak.

 • Tüm TMS prosesleri, önemli çevresel boyutu olan faaliyetler ilgili etkin bir risk değerlendirmesi yaparak oluşabilecek riskleri önceden tespit etmek ve ortadan kaldırmak veya minimize etmek.

 • Kirliliği önleyecek ve çevreyi koruyacak şekilde faaliyetleri gerçekleştirmek.

 • Enerji ve doğal kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak için çalışanlarımızı özendirip desteklemek.

 • Atıkları kaynağında azaltmak ve kurallara uygun bertaraf edilmesini sağlamak.

 • İşle ilgili yaralanma ve sağlığın bozulmasını önleyecek güvenli ve sağlıklı çalışma ortamı oluşturmak.

 • TMS prosesleri ile ilgili tehlike ve etkilerini belirlemek, risk taşıyan tüm faaliyetler ile ilgili etkin bir risk değerlendirmesi yaparak oluşabilecek riskleri önceden tespit etmek ve ortadan kaldırmak veya minimize etmek.

 • Ürün ve hizmetlerimizi gerçekleştirirken çalışanlarımız, taşeronlar, tedarikçiler ve ziyaretçiler için güvenli bir çalışma ortamı sağlayacak talimat, uyarıcı levha, koruyucu ekipman kullanımı ile ilgili kuralları oluşturmak ve uygulamaktır.

 • Tüm çalışanların, çalışan temsilcilerinin İSG faaliyetlerine danışma ve katılımını sağlamak

 • Ulusal, uluslararası kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatlarına tam olarak uymak ve takip etmek.

 • Çalışanlarımızın kalite, çevre, iş sağlığı güvenliği ve bireysel gelişimleri ile ilgili bilgi ve deneyimlerini arttırmak için sürekli eğitimler düzenlemek bilgi ve tecrübeleri uygulama fırsatı vererek gelişimlerine katkıda bulunmak.

 • TMS bünyesinde meydana gelebilecek acil durumları belirlemek, acil durum eylem planı oluşturmak ve acil durum tatbikatları gerçekleştirmek.

 • Kalite, Çevre, İş Sağlığı Güvenliği sisteminin etkinliğini ve performansını arttıracak sürekli iyileştirme ve geliştirme çalışmalarını yapmak.

 • Tüm TMS çalışanlarının memnuniyetinin sürekliliğini sağlamak.

 • Sürekli iyileştirme felsefesi ile kalite, çevre, iş sağlığı güvenliği kültürünü geliştirmek.

 • Ben değil biz bilincini oluşturmak.

Bu politika, oluşturulan ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi hedefleriyle desteklenmektedir.  Bu amaçla KYS, ÇYS, İSGYS standartlarının gerekliliklerine uygun olarak oluşturulmuş KYS, ÇYS, İSGYS sürekliliğini sağlayacağımızı ve sürekli iyileştireceğimizi taahhüt ederim.

18.09.2019

 

 

 

Murat YILDIRIM

Genel Müdür                                                                                                                                                       KÇİ- P-02/18.09.2019